ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το Συγκρότημα Ermes, ο μεγαλύτερος και πιο πολυδιάστατος οργανισμός λιανικού εμπορίου στην Κύπρο και μέλος του Ομίλου CTC, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Βοηθού Λογιστηρίου στα κεντρικά γραφεία του στη Λευκωσία.

 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Επεξεργασία τραπεζικών καταθέσεων και τραπεζικών συμφιλιώσεων λογαριασμών.
 • Επεξεργασία τιμολογίων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, εγγραφή των αποσβέσεων και διατήρηση του σχετικού μητρώου.
 • Καταχώρηση τιμολογίων εξόδων και αγορών και άλλων λογιστικών εγγραφών.
 • Συμφιλιώσεις λογαριασμών προμηθευτών.
 • Βοήθεια στην ετοιμασία οικονομικών και άλλων καταστάσεων.
 • Παροχή υποστήριξης στην οικονομική διεύθυνση.
 • Παροχή βοήθειας στην προετοιμασία οικονομικών αναλύσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση εργασίας. Εμπειρία σε συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού πτυχίου με κατεύθυνση στην Λογιστική ή συναφή κλάδο.
 • Δίπλωμα Λογιστικής Higher ή CAT.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (excel, outlook, word). Γνώση του Λογιστικού προγράμματος Navision θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας μας https://ctcgroup.com/careers/ συμπληρώνοντας την πιο κάτω αίτηση μέχρι τις 15/03/2020. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως  υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

             Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

 

Undefined
Closing Date: 
Sunday, March 15, 2020
Contacts: 

Human Resource

Tel: +357-22365000

 

Contact Details
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: txt rtf pdf doc docx.
Terms & Conditions

By clicking “Submit”, you agree that you are at least 18 years old and that your data will be processed in accordance to the CTC Group Privacy Policy.