Γενικός Βοηθός Καταστήματος

Η SPAR Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Γενικού Βοηθού Καταστήματος μερικής απασχόλησης στην υπεραγορά SPAR Λάρνακας.

 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Ξεφόρτωμα των προϊόντων από τα φορτηγά.
 • Τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια.
 • Ανεφοδιασμός ραφιών και συγύρισμα ραφιών με προϊόντα.
 • Συνεχή διαλογή των προϊόντων για διατήρηση άριστης προσφερόμενης ποιότητας.
 • Ποιοτική Εξυπηρέτηση πελατών.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γνώση Ελληνικής γλώσσας.
 • Πάθος για ποιοτική υπεροχή και προσανατολισμός στη λεπτομέρεια.
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης.
 • Συνέπεια.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά.

 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Η SPAR Κύπρου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αποδείξουν τις ικανότητες τους με ίσες ευκαιρίες για σταδιακή ανέλιξη.

 

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας μας http://www.ermes.com.cy/careers, συμπληρώνοντας την πιο κάτω αίτηση,  μέχρι τις 31/07/2019. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

 

Undefined
Closing Date: 
Wednesday, July 31, 2019
Contacts: 

Human Resources

Tel: +357-22365000
Fax: +357-22489782
cv@ermes.com.cy

Contact Details
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: txt rtf pdf doc docx.
Terms & Conditions

By clicking “Submit”, you agree that you are at least 18 years old and that your data will be processed in accordance to the CTC Group Privacy Policy.