ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

(SALES MANAGER)

 

 

Το Συγκρότημα Ermes, ο μεγαλύτερος και πιο πολυδιάστατος οργανισμός λιανικού εμπορίου στην Κύπρο και μέλος του Ομίλου CTC, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Διευθυντή Πωλήσεων (Sales Manager) σε πολυκατάστημα Debenhams στη Λευκωσία.

 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

·         Διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών

·         Οργάνωση και παρακολούθηση του αποθέματος και της έκθεσης των προϊόντων εντός του καταστήματος

·         Στοχοθέτηση και παρακολούθηση πωλήσεων, εξόδων και απόδοσης του καταστήματος

·         Στελέχωση, αξιολόγηση και ανάπτυξη του προσωπικού

·         Οργάνωση και ασφάλεια του χώρου του καταστήματος

·         Εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών του καταστήματος και της Εταιρείας

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·         Απόφοιτος πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο

·         Εμπειρία στον τομέα των λιανικών πωλήσεων απαραίτητη

·         Ικανότητα στη χρήση τεχνολογικών μέσων και ηλεκτρονικών υπολογιστών

·         Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

·         Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

·         Θετική ενέργεια, ομαδικότητα και συνεργασία

·         Ικανότητα διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης του προσωπικού

 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση cv@ermes.com.cy μέχρι τις 17 Απριλίου 2017 δηλώνοντας τη θέση: «Διευθυντής Πωλήσεων».

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Undefined
Closing Date: 
Monday, April 17, 2017
Contacts: