Αίτηση Εργασίας

Στη παρούσα φάση δεν υπάρχει ανοιχτή οποιαδήποτε θέση εργασίας.  Αν όμως επιθυμείτε, συμπληρώστε την φόρμα αίτησης με το βιογραφικό σας για πιθανές μελλοντικές θέσεις.

Greek
Closing Date: 
Thursday, December 31, 2015
Contacts: 

Human Resources

Marina Panagi

Τηλ: +357-22365136
Φαξ: +357-22489782
panagi.m@ermes.com.cy

Φόρμα αίτησης