ΖΑΚΟ Λεμεσός (Κουμανταρίας)

Address: 
Λεωφόρος Κουμανταρίας 36, Λεμεσός, 3036
Telephone: 
+357 25363644
Fax: 
+357 25363664